Lietošanas noteikumi

1. Noteikumi

Piekļūstot vietnei bigbangrealty.com, Jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus, visus piemērojamos likumus un regulas, kā arī piekrītat, ka esat atbildīgs par visu piemērojamo vietējo likumu ievērošanu. Ja Jūs nepiekrītat nevienam no šiem noteikumiem, Jums ir aizliegts izmantot vai piekļūt šai vietnei. Šajā tīmekļa vietnē esošos materiālus aizsargā piemērojamie autortiesību un preču zīmju likumi.

2. Reģistrētie lietotāji

Big Bang Realty reģistrācijas tiek nodrošinātas, pamatojoties uz “kā ir” principa. Kad maksājums ir veikts, reģistrētajam aģentam ir tiesības piekļūt specializētajiem materiāliem un vietnes sadaļām, kamēr turpinās apmaksātais laika periods. Ja aģents pieprasa izbeigt dalību, par neizmantoto periodu kompensācija netiks piešķirta.

3. Licencēšana

 1. Atļauja tiek dota uz laiku lejupielādēt vai izdrukāt vienu informācijas materiāla eksemplāru Big Bang Realty vietnē tikai personiskai, nekomerciālai īslaicīgai apskatei. Šī ir licences piešķiršana, nevis īpašumtiesību nodošana, un saskaņā ar šo licenci Jūs nedrīkstat:
  1. modificēt vai kopēt materiālus;
  2. izmantot materiālus komerciāliem mērķiem vai publiskai demonstrēšanai (komerciālai vai nekomerciālai);
  3. mēģināt dekompilēt vai pārveidot jebkuru programmatūru vai kodu, kas atrodas Big Bang Realty vietnē;
  4. noņemt no materiāliem jebkādas autortiesības vai citas īpašumtiesības; vai
  5. pārsūtīt materiālus citai personai vai “atspoguļot” materiālus uz jebkura cita servera.
 2. Šī licence automātiski beidzas, ja Jūs pārkāpjat kādu no šiem ierobežojumiem, un Big Bang Realty to var pārtraukt jebkurā laikā. Pārtraucot šo materiālu skatīšanos vai izbeidzot šo licenci, Jums ir jāiznīcina visi Jūsu rīcībā esošie lejupielādētie materiāli elektroniskā vai drukātā formātā.

 3. Big Bang Realty reģistrētajiem aģentiem tiek dota atļauja izmantot lejupielādēto vai izdrukāto materiāla eksemplāru arī komerciāliem mērķiem vai publiskai demonstrēšanai saviem klientiem.

4. Atruna

 1. Materiāli Big Bang Realty tīmekļa vietnē tiek nodrošināti, pamatojoties uz “kā ir” principa. Big Bang Realty nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas un ar šo atsakās un noliedz visas citas garantijas, ieskaitot netiešās garantijas vai nosacījumus par pārdošanu, piemērotību noteiktam mērķim vai intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai citu tiesību pārkāpumu.
 2. Turklāt Big Bang Realty negarantē un neapliecina materiālu precizitāti, rezultātu varbūtību vai ticamību savā tīmekļa vietnē, vai citās vietnēs, uz kurām ir izvietotas saites.

5. Ierobežojumi

Big Bang Realty vai tā piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi par zaudējumiem (ieskaitot, bet ne tikai, par zaudējumiem, kas saistīti ar datu vai peļņas zaudēšanu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanu), kas radušies no materiālu izmantošanas vai nespējas izmantot Big Bang Realty materiālus, pat ja Big Bang Realty vai Big Bang Realty pilnvarotais pārstāvis ir mutiski vai rakstiski informēts par šāda kaitējuma iespējamību. Tā kā dažās jurisdikcijās nav atļauti netiešo garantiju ierobežojumi vai atbildības ierobežojumi par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šie ierobežojumi var neattiekties uz Jums.

6. Materiālu precizitāte

Materiāli, kas parādās Big Bang Realty vietnē, varētu ietvert tehniskas, tipogrāfiskas vai fotogrāfiskas kļūdas. Big Bang Realty negarantē, ka kāds no vietnes materiāliem ir precīzs, pilnīgs vai aktuāls. Big Bang Realty var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas tīmekļa vietnē esošajos materiālos. Tomēr Big Bang Realty neuzņemas saistības atjaunināt materiālus.

7. Saites

Big Bang Realty nav pārskatījis visas uz savu tīmekļa vietni virzītās saites un nav atbildīgs par tās vietnes saturu, kas ir izvietojusi tādu saiti. Jebkuras saites iekļaušana kādā vietnē nenozīmē ka Big Bang Realty to vietni atbalsta. Jebkuras šādas saistītas vietnes lietošana ir lietotāja paša atbildība.

8. Grozījumi

Big Bang Realty var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt un grozīt šīs vietnes lietošanas noteikumus. Izmantojot šo vietni, Jūs piekrītat ievērot pašreizējo noteikumu versiju.

9. Piemērojamais likums

Šos noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, un Jūs neatsaucami pakļaujaties šīs ES dalībvalsts tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

Šie noteikumi ir spēkā no 2019. gada 1. septembra.

Search
Area
Price
Ērtības

Salīdzināt objektus

Compare